Nemokama linija8 800 00 653
ISO sertifikatai

ISO sertifikatai


KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA 
 
Bendrovė siekia kuo efektyviau ir saugiau sutvarkyti pavojingas ir nepavojingas atliekas pilnai patenkinant mūsų tiekėjų ir užsakovų poreikius, reikalavimus ir visuomenės lūkesčius, vykdant subalansuotą plėtrą.
 
Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, siekiama atliekas sutvarkyti laikantis atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje nustatytų prioritetų eiliškumo, t.y. kuo daugiau atliekų paruošti panaudoti ir/ar panaudoti pakartotinai, atskiriant pakartotiniam panaudojimui netinkamas sudedamąsias dalis; apdorotas energijai gauti naudotinas atliekas perduoti atliekų tvarkytojams, kurie jas naudoja energijai gauti ir tik aukščiau nurodytais būdais nesutvarkomas atliekas šalinti.
 
Pagrindinis bendrovės tikslas – pilnai patenkinti mūsų tiekėjų ir užsakovų poreikius, reikalavimus ir visuomenės lūkesčius, vykdant subalansuotą plėtrą.
 
Siekiant šio tikslo, mūsų kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos uždaviniai yra šie:
  • pagal mūsų gamybinius – ekonominius pajėgumus surinkti ir perdirbti arba kitaip sutvarkyti maksimalius kiekius atitinkamų rūšių atliekų laikantis aplinkosauginių reikalavimų bei nepažeidžiant Leidimo sąlygų;
  • tobulinti mūsų gamybos technologijas, darbo organizavimą ir mažinti aplinkos taršą;
  • atliekas tvarkyti tik tokiais būdais, kurie mažintų taršą arba neturėtų žalingos įtakos atmosferos orui, vandens telkiniams arba dirvožemiui ir žmonių sveikatai;
  • nuolat skatinti, kad Bendrovės aplinkosaugos principų laikytųsi visi rangovai, tiekėjai ir klientai;
  • mokyti ir skatinti kiekvieną Bendrovės darbuotoją dirbti atsakingai ir kokybiškai bei pripažinti darbuotojų įnašą kokybės, aplinkos apsaugai ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai;
  • laikytis Bendrovės veiklą reglamentuojančių aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių, normatyvinių ir kitų reikalavimų bei skatinti jų laikytis visus Bendrovės veiklos partnerius bei klientus.
  • prižiūrėti ir atnaujinti integruotą vadybos sistemą pagal ISO 9001,  ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

ĮDIEGTI SERTIFIKATAI 
 
Įmonėje įdiegti kokybės vadybos ISO 9001:2015/LST, aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001:2015/LST sertifikatai, kurie reglamentuoja: baterijų ir akumuliatorių atliekų, alyvų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, transporto priemonių filtrų (vidaus degimo variklių, tepalo, oro) bei hidraulinių amortizatorių, juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų ir laužo bei kitų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymą.
 
Įmonėje taip pat įdiegtas darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sertifikatas OHSAS 18001:2007 bei Europos standarto atitikties sertifikatas dėl elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo WEEELABEX.
 
 
ISO 9001:2015/LST
ISO 14001:2015/LST
OHSAS 18001:2007
Weeelabex certificate