Nemokama linija8 800 00 653
Pavojingosios atliekos buityje

Pavojingosios atliekos buityje

Įprasta manyti, kad pavojingosios atliekos gali susidaryti tik pramonės įmonėse ar sudėtingo gamybinio proceso metu. Tačiau taip nėra – kiekvienas iš mūsų su jomis susiduriame kasdien ir pavojų išvengti galėtume, jei šias atliekas tinkamai tvarkytume.
 
Pavojingosiomis atliekomis vadinamos medžiagos, kurioms galima priskirti tokias savybes kaip: kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą bei tara, į kurią šios medžiagos buvo supakuotos ar į kurią jos buvo išpilstytos.
 
Buitinės chemijos pakuotės

Buitinės chemijos pakuotės

Švarindami ir prižiūrėdami savo namus turime nepamiršti tinkamai sutvarkyti ir tuščias cheminių valiklių pakuotes, kuriose buvo įvairūs rūgštiniai, šarminiai ar kitokie „X“ ženklu pažymėti chemikalai. Tuščia buityje naudojamų cheminių valiklių tara – tai pavojinga atlieka, nes kenksmingos medžiagos įsigeria į plastiką ir tokio plastiko nebegalima naudoti perdirbimui. Užterštų pakuočių negalima mesti į rūšiavimo konteinerius, nes pakuotė prisigėrę kenksmingų medžiagų, bei chemikalų likučiai gali užteršti visas konteinerį esančias išrūšiuotas atliekas.
 
Statybų arba remonto atliekos

Statybų arba remonto atliekos

Statant ir remontuojant susidaro tokios pavojingosios atliekos kaip: tušti sandarinimo putų slėginiai indai( pvz. "Makroflex"), statybinės medžiagos turinčios, asbesto, impregnuota mediena, tuščios ir užterštos dažų, lako, įvairių skiediklių ar kitokių statant ar rekonstruojant naudojamų kenksmingų medžiagų pakuotės, taip pat šiomis medžiagomis užteršti skudurai arba netinkami naudoti darbo drabužiai.
 
Netinkamos naudoti baterijos

Netinkamos naudoti baterijos

Išmetus į bendrą šiušklių konteinerį, po kurio laiko jų korpusas pradeda irti. Suirus baterijų korpusui lieka neapsaugoti sunkieji metalai, toksinės medžiagos, rūgštys, kurie patekę į aplinką kelia pavojų gamtai ir mums. Sunkieji metalai per gruntą nuteka į požeminius vandenis, iš ten jų prisiurbia augalai, augalais minta paukščiai, gyvūnai. O ant pietų stalo sunkieji metalai gali patekti ir su vandeniu ar su daržovėmis.
 
 
Elektronika ir elektros prietaisai

Elektronika ir elektros prietaisai

Įrenginius, kurių veikimui reikalinga elektros srovė, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visos elektros ir elektronikos atliekos turi būti tvarkomos atsakingai – priduodant jas atliekų surinkėjams ar į stambių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Dauguma elektros ir elektronikos prietaisų sudedamųjų medžiagų gali būti perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai, o netinkamai išmesti į aplinką skleidžia sveikatai kenksmingas chemines medžiagas ir „augina“ sąvartynų kalnus.
 
Dienos šviesos ir taupiosios elektros lemputės

Dienos šviesos ir taupiosios elektros lemputės

Dar viena buityje susidaranti pavojinga atlieka tai dienos šviesos ir energiją taupančios lempos, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, o tai labai kenksminga medžiaga. Tam, kad gyvsidabrio garai nepatektų į atmosferą, netinkamas naudoti lempas privaloma saugiai, nesudaužius atiduoti perdirbimui.
 
Automobilinės atliekos

Automobilinės atliekos

Naudojant automobilį atsiranda pavojingosios atliekos tokios kaip: akumuliatoriai, panaudota alyva, alyva užteršti skudurai ar tuščios alyvos pakuotės, automobiliniai filtrai, amortizatoriai. Tai atliekos kurios netinkamai tvarkomos į aplinką skleidžia pavojingas chemines medžiagas. Alyvoje galima rasti kone trečdalį Mendelejevo lentelės elementų: varis, cinkas, sunkieji metalai, chlorinti tirpikliai.