Nemokama linija8 800 00 653

Paslaugos

Informacija skirta visiems fiziniams ir juridiniams asmenims gaminantiems, importuojantiems ar platinantiems (Lietuvos rinkai) apmokestinamuosius gaminius.
 
LR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO PAGRINDINĖS SĄVOKOS:
  • Apmokestinamieji gaminiai – pagal šį įstatymą apmokestinamieji gaminiai, nurodyti Įstatymo 3 priedėlyje (padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg (naujos, restauruotos, naudotos), akumuliatoriai, galvaniniai elementai, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai).
  • Gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris gamina apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuoja gaminius į apmokestinamąją pakuotę.
  • Importuotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją išleidimui į Lietuvos Respublikos vidaus rinką skirtus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminius, supakuotus į apmokestinamąją pakuotę.
  • Gaminių ir pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys – Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytas atitinkamų gaminių ir pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo kiekis, išreikštas procentais nuo mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį pagaminto ir (ar) įvežto bei išleisto į vidaus rinką visos pakuotės ir (ar) apmokestinamųjų gaminių kiekio.
 
Išsamią teisinę informaciją rasite skiltyje „Teisės aktai“.
 
Informacija apmokestinamųjų gaminių gamintojams, importuotojams ir platintojams:
 
Paulius Repšys
Projektų vadovas
Telefonas 8 (650) 23386
El. paštas paulius.repšys@zalvaris.lt