Nemokama linija8 800 00 653

Teisės aktai

Atliekų turėtojų pareigos
  • Atliekų turėtojas teisės aktų nustatyta tvarka atliekas turi perduoti atliekų tvarkytojams, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo.
  • Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje, atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.
  • Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją, perdavęs atliekas: prekiautojui atliekomis, tarpininkui, atliekų naudotojui ar šalintojui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).
  • Pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus, nepavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai – ne trumpiau kaip trejus metus.
  • Pavojingosios atliekos negali būti maišomos su kitomis pavojingosiomis atliekomis arba su kitomis aatliekomis ar medžiagomis.
Svarbiausi įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys subjektų veikloje susidarančių atliekų tvarkymą:
 
 
 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
LR Atliekų tvarkymo taisyklės
LR Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas