Nemokama linija8 800 00 653

Teisės aktai

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys įmonių, atliekančių techninę priežiūrą ir remontą bei eksplotuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą:
 
Automobilių servisams (įmonėms, atliekančioms automobilių techninę priežiūrą ir remontą):
 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
LR Atliekų tvarkymo taisyklės
Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai remontui aprašas
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
Nuotekų tvarkymo reglamentas
Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarka.
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės
ENTP tvarkytojams (įmonėms, atliekančioms eksplotuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą):
 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
LR Atliekų tvarkymo taisyklės
Eksplotuoti netinkmaų transporto priemonių tvarkymo taisyklės
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
Nuotekų tvarkymo reglamentas
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės