Nemokama linija8 800 00 653
Teisės aktai

Teisės aktai

Žemės ūkio subjektų (atliekų turėtojų) pareigos:
  • Atliekų turėtojas teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams.
  • Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje.
  • Atliekų turėtojas, perdavęs atliekas prekiautojui atliekomis, tarpininkui, atliekų naudotojui ar šalintojui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą.
  • Pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus, nepavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai – ne trumpiau kaip trejus metus.
  • Pavojingosios atliekos negali būti maišomos su kitomis pavojingosiomis atliekomis arba su kitomis atliekomis ar medžiagomis.
Svarbiausi įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys žemės ūkio subjektų veikloje susidariusių atliekų tvarkymą:
 
 
LR Atliekų tvarkymo taisyklės
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
Aplinkosaugos reikalavimai mėšlui tvarkyti
LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas