VEIKLA

Kompleksiškai valdome verslo ir kitų organizacijų atliekų srautus, siekdami maksimalaus socialinio ir ekonominio naudingumo bei minimalios rizikų tikimybės.

Žalvaris - ramybė veikti

Toliau
Sutinku
Uždaryti