Faktiškai, sertifikuotai, skaidriai ir įrodomai tvarkome įmonių ir organizacijų veikloje susidarančias atliekas. Esame įdiegę Kokybės vadybos ISO 9001:2015/LST bei Aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001:2015/LST sertifikatus, reglamentuojančius baterijų ir akumuliatorių atliekų, alyvų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, transporto priemonių filtrų (vidaus degimo variklių, tepalų, oro) bei hidraulinių amortizatorių, juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų ir laužo bei kitų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymą.

Mes taip pat esame įdiegę Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sertifikatą ISO 45001:2018/LST bei Europos standarto atitikties sertifikatą WEEELABEX, suteikiantį teisę tvarkyti elektros ir elektroninę įrangą.

Visuose bendrovės skyriuose reguliariai vykdome aplinkos požeminiam vandeniui poveikio monitoringą. Su monitoringo ataskaitomis galima susipažinti čia:

2022 metai:

Kauno skyriaus monitoringo ataskaita

Vilniaus skyriaus monitoringo ataskaita

Klaipėdos skyriaus monitoringo ataskaita

Šiaulių skyriaus monitoringo ataskaita

Panevėžio skyriaus monitoringo ataskaita

Utenos skyriaus monitoringo ataskaita

AUC monitoringo ataskaita

Sutinku
Uždaryti