Siekdami eliminuoti aplinkoje paliekamą organizacijų veiklos pėdsaką, tvarkydami atliekas pasitelkiame kertinius žiedinės ekonomikos principus pratęsiame produktų ir medžiagų naudingo tarnavimo laiką ir taip prisidedame prie taršos mažinimo bei natūralių sistemų regeneracijos. Todėl vos pasiekusios ŽALVARIO sandėlius, tiek pavojingosios, tiek nepavojingosios atliekos yra apdorojamos ir paruošiamos perdirbimui – iš jų ateityje yra gaminami įvairūs gaminiai – nuo žemės ūkio veikloje naudojamų trąšų iki transporto priemonių variklių, plieninių sijų, geležinkelio bėgių ir įvairių greito vartojimo produktų pakuočių. Taip pat, dalis atliekų yra panaudojamos elektros bei šilumos energijos gamyboje.

Atsižvelgdami į socialinį bei ekonominį galimų pasitelkti priemonių bei veiksmų naudingumą, šiuos principus pritaikome sprendžiant visus įmonių atliekų srautų valdymo iššūkius. Taip tiesiogiai prisidedame prie jų įdiegimo, įgyvendinimo ir skatinimo atskirų industrijų praktikoje.

Sutinku
Uždaryti