Tvarus verslas Politikos Socialinės iniciatyvos

Mes apsisprendėme vystyti verslą tvariai - strategiškai integruoti socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio poveikio kriterijus į savo veiklą, įsipareigojant sistemingai mažinti neišvengiamus neigiamus veiklos padarinius, ieškant efektyvių sprendimų, žaliųjų investicijų ir ilgalaikių partnerysčių šiems tikslams pasiekti.

Tvarumo įsipareigojimui įtvirtinti mes pasirinkome įgyvendinti 5 Jungtinių Tautų Tvaraus vystymosi tikslus, kuriuos sieksime susieti su visais verslo valdymo, sprendimų priėmimo ir veiklos procesais. Mes taip pat skatinsime tvaraus verslo principų laikymąsi kiekvieno darbuotojo veikloje, vystysime tvarumo dialogą su suinteresuotomis šalimis bei teiksime viešas tvarumo ataskaitas.

Mūsų pasirinkti Tvaraus vystymosi tikslai apima svarbiausius prioritetus ir tiesiogiai siejasi su ŽALVARIO veikla:

3 Darbuotojų sveikata

Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę

5 Lyčių lygybė

Siekti lyčių lygybės, moterų ir mergaičių įgalinimo

7 Atsinaujinanti energija

Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija

12 Tvarus vartojimas ir gamyba

Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius

13 Klimato kaita

Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų

Tvarumo ataskaita
ŽALVARIS, 2022
Tvarumo ataskaita
ŽALVARIS, 2021
Sutinku
Uždaryti