Tvarus verslas Politikos Socialinės iniciatyvos

Mums svarbi aplinka, kurioje gyvename ir vystome verslą. Mes tikime, kad darni verslo ir visuomenės sąveika, įgyvendinama per įvairias socialines veiklas, kuria teigiamus pokyčius visuomenėje, kurios dalimi esame mes patys.

ŽALVARIS skatina ir remia aplinkosaugines ir socialines iniciatyvas, vertybiškai atliepiančias poveikio sritis, kurios tiesiogiai siejasi su mūsų pasirinktais Tvaraus vystymosi tikslais. Mes puoselėjame ilgalaikes partnerystes su visuomeniniais partneriais ir paramos organizacijomis, siekdami kurti ir auginti mūsų šalies ir visuomenės gerovę.

Parama moksleivių robotikos
komandai „Lituanica X“

ŽALVARIS siekia skatinti ir palaikyti perspektyvias jaunosios kartos idėjas, vystymąsi ir tobulėjimą, todėl pernai bendrovė suteikė paramą moksleivių robotikos komandai, kuri vienija dešimt skirtingų šalies mokyklų moksleivių, į robotikos komandą susibūrusių 2017 metais. Jaunuoliai konstruoja robotus, dalyvauja tarptautiniuose robotikos turnyruose ir savo gebėjimais bei pergalėmis garsina Lietuvos vardą. ŽALVARIS parama skirta robotų techninėms dalims įsigyti bei komandos kelionei į tarptautines varžybas Nyderlanduose organizuoti.

Parama Ukrainai

2022 metų vasario 24 d. šaliai agresorei užpuolus kaimynę Ukrainą, mes, kaip ir visas civilizuotas pasaulis, buvome giliai sukrėsti, tačiau žinojome – būsime ir liksime vieningi, visomis jėgomis remsime, padėsime ir palaikysime Ukrainą bei jos žmones. Vasario 28 d. ŽALVARIS per organizaciją Blue / Yellow for Ukraine suteikė 25 tūkst. eurų paramą Ukrainai remti. Iki šiol taip pat aktyviai kaip ir karo pradžioje, savo lėšomis, daiktais, savanoryste ir kitomis priemonėmis nuolatinę paramą Ukrainai teikia daugelis bendrovės darbuotojų.

Nuteistųjų įdarbinimas
Socialinė iniciatyva

Esame įsitikinę, kad lygios galimybės ir skirtingų visuomenės grupių įtrauktis yra svarbus tvariai besivystančios visuomenės elementas. Nuo 2020 metų ŽALVARIS pradėjo ir iki šiol kryptingai vysto nuteistųjų įdarbinimo projektą, kurio tikslas – integruoti socialinėje atskirtyje esančius asmenis į darbo rinką. Nuosekliai dirbdami su įkalinimo įstaiga, esame įdarbinę per 40 asmenų, iš kurių 6 bendrovėje dirba nuo šio projekto pradžios.

„Holly Trash“
Socialinis - aplinkosauginis projektas

Šiuolaikinės kartos menininkų Rolando Žigonio ir Algio Kriščiūno tandemas sukūrė 4 išskirtinius kūrinius su žymių Lietuvos pramogų atstovų atvaizdais, dekoruotais gamtoje rastomis atliekomis. Paveikslų idėja atkreipia dėmesį į taršą ir jos sukeliamą klimato kaitą, priverčia susimąstyti bei skatina keisti neatsakingą vartotojišką elgesį. ŽALVARIS yra šio projekto globėjas – padedame paveikslams ir jų idėjai keliauti po Lietuvą, eksponuojant juos tradicinėse ir netikėtose erdvėse.

„Mamų unija“
Paramos ir labdaros fondas

Lietuvoje veikiantis paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ rūpinasi onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais. Fondo veiklą ir jų paramos iniciatyvas remiame nuo 2019 metų. Mūsų finansinė parama buvo skirta socialinės inciatyvos „Šeimos namai“ įgyvendinimui, sąmoningumo stovyklų vaikų netekusiems tėvams organizavimui ir kitoms šio fondo veikloms.

Partnerystė su A. Juknevičiumi
Dakaro ralis 

Puoselėjame ilgametę partnerystę su automobilių ralio – Dakaro legenda pripažintu Antanu Juknevičiumi. Dakaro ralis yra vienas didžiausių automobilių sporto renginių metuose, kur automobilinės atliekos yra neatsiejama šio sporto dalis. A. Juknevičiaus komanda yra savotiški flagmanai ralio aplinkosaugos srityje, todėl panašios vertybės ir požiūris į aplinkos apsaugą sąlygoja dešimtmetį trunkančią tvarią partnerystę.

Sutinku
Uždaryti